YEŞİL KUNDURA İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

YEŞİL KUNDURA İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. No:108/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket, Yeşil Kundura”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Yeşil Kundura olarak, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Toplanan / İşlenen Veri

Kişisel Veri Grubu

 

Adınız soyadınız, vergi kimlik numaranız

 

 

Kimlik Bilgisi

 

E-postanız, adresiniz, telefon numaranız

 

İletişim Bilgisi

 

 

IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgileriniz

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

 

 

 

Sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz

Müşteri İşlem Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arama geçmişi bilgileri, anket, çerezden elde edilen bilgiler, satın aldığınız ürünlere ilişkin bilgiler, zevk ve beğenileriniz, (gizlilik tercihi hariç olmak üzere) kişiselleştirilen tercihleriniz ve kampanya faaliyetleriyle elde edilen bilgiler dahil pazarlama bilgileriniz.

 

Pazarlama Bilgisi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz.

Hukuki İşlem Bilgisi

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Yeşil Kundura olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde topluyor ve işliyoruz:

Kimlik Bilgisi

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması.

İletişim Bilgisi

 

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

Müşteri İşlem Bilgisi

 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Pazarlama Bilgisi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşterinin ilgisini çekebilecek ürünlerin görüntülenmesini sağlamak, bu kapsamda müşteriye kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş tanıtımlar sunulması
 • Pazarlama iletişimlerimizin kişiselleştirilmesi ve müşteriyle daha ilgili olmasının sağlanması ve geliştirilmesi
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesi
 • İnternet sitemiz ve hizmetlerimiz ile ilgili müşterinin reklamlar görmesinin sağlanması
 • Dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin ve müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin yürütülmesi.

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketimize ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda; tarafınızdan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. başlığında açıklanan amaçlar ile sınırlı olarak,

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

 

Yeşil Kundura olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

 

Bu noktada, kullanıcılarımızın kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla hesap bilgilerini doğru ve güncel olarak vermeleri, hesaba giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamaları ve sitenin kullanımına zarar verecek istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi herhangi bir unsur kullanmamaları gerekmektedir. Bu tür ihmaller ve faaliyetler sonucu oluşan güvenlik ihlallerinden bizzat siz sorumlusunuz.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. BİZE ULAŞIN

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi bizlere aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz.

 

 1. [email protected] uzantılı e-posta adresi aracılığı ile başvuru yapmanız halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 

 1. KEP adresimize başvurunuzu iletmeniz halinde:

 

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize [email protected] iletebilirsiniz.

 

Bu yola başvuracak iseniz kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi unutmamanızı rica ederiz.

 

 1. Yazılı olarak şahsen başvuru yapmak istemeniz halinde:

 

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:17 Topkapı İstanbul - Türkiye adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yeşil Kundura’ya iletmeniz durumunda Yeşil Kundura talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Yeşil Kundura tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.