YEŞİL KUNDURA TALEP VE ŞİKAYETLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi No:108/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”, “Yeşil Kundura”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgileri

Adı ve soyadı

İletişim Bilgileri

GSM numarası

İşlem Bilgileri

Talep/şikâyet bilgisi, değerlendirme ve geri bildirimleriniz, sosyal medya hesap bilgileri

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME YÖNTEMLERİ, AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz sosyal medya platformlarımız ya da kurumsal elektronik posta adresimiz aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Süreci

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; olası hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Sunduğumuz hizmetlere ilişkin yorum, değerlendirme, talep ve şikâyetlerinizin kayıt altına alınması ve sonuçlandırılması.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Sunduğumuz hizmetlere ilişkin yorum değerlendirme, talep ve şikâyetlerinizin müşteri memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla kayıt altına alınması; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi; şirket operasyonlarının güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması; müşteri ilişkilerinin yönetilmesi; müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında müşterilerimizle iletişim kurulması, sunduğumuz hizmetlere yönelik destek süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması

İş ortakları ve tedarikçiler

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 1. BİZE ULAŞIN

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi bizlere aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz.

 1. [email protected] uzantılı e-posta adresi aracılığı ile başvuru yapmanız halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu" ile e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.

 1. KEP adresimize başvurunuzu iletmeniz halinde:

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize [email protected] iletebilirsiniz.

Bu yola başvuracak iseniz kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi unutmamanızı rica ederiz.

 1. Yazılı olarak şahsen başvuru yapmak istemeniz halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu" ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:17 Topkapı İstanbul – Türkiye  adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • İmzanız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.
 • Var ise bildirime esas elektronik posta adresiniz veya telefon numaranız.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yeşil Kundura’ya iletmeniz durumunda Yeşil Kundura talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Yeşil Kundura tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR