YEŞİL KUNDURA İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. No:108/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket, Yeşil Kundura”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Yeşil Kundura olarak, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Toplanan / İşlenen Veri

Kişisel Veri Grubu

Adınız soyadınız, vergi kimlik numaranız

Kimlik Bilgisi

E-postanız, adresiniz, telefon numaranız

İletişim Bilgisi

IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgileriniz

İşlem Güvenliği Bilgisi

Sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz

Müşteri İşlem Bilgisi

Arama geçmişi bilgileri, anket, çerezden elde edilen bilgiler, satın aldığınız ürünlere ilişkin bilgiler, zevk ve beğenileriniz, (gizlilik tercihi hariç olmak üzere) kişiselleştirilen tercihleriniz ve kampanya faaliyetleriyle elde edilen bilgiler dahil pazarlama bilgileriniz.

Pazarlama Bilgisi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz.

Hukuki İşlem Bilgisi

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Yeşil Kundura olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde topluyor ve işliyoruz:

Kimlik Bilgisi

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması.

İletişim Bilgisi

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Pazarlama Bilgisi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşterinin ilgisini çekebilecek ürünlerin görüntülenmesini sağlamak, bu kapsamda müşteriye kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş tanıtımlar sunulması
 • Pazarlama iletişimlerimizin kişiselleştirilmesi ve müşteriyle daha ilgili olmasının sağlanması ve geliştirilmesi
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesi
 • İnternet sitemiz ve hizmetlerimiz ile ilgili müşterinin reklamlar görmesinin sağlanması
 • Dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin ve müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin yürütülmesi.

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketimize ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda; tarafınızdan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • Kanun madde 5/2(a)’da belirtilen kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi.

- Örneğin, sözleşme kapsamında vadedilen hizmetlerin sunabilmesi adına ilgili kişisel verilerin toplaması ve işlenmesi. Yeşil Kundura, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği uyarınca, satış yaptığı kişilerle mesafeli satış sözleşmesi yapmalıdır. Ayrıca ön bilgilendirme formu düzenlemelidir.

 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

- Örneğin, kimlik bilgilerinizin internet sitemize kaydınızın tamamlanması amacıyla işlenmesi.

- Örneğin, kargolama süreçleri sebebiyle, müşterilerin diğer müşterilerden ayrılmasını sağlayacak nitelikteki kimlik bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin kişiye ürünün ulaştırılması için gerekli olması ve süreçte doğabilecek uyuşmazlıklar için kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmesi.

 • Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması için zorunlu olması.

- Örneğin, kişisel verilerin olası bir uyuşmazlık halinde Yeşil Kundura’nın kendini ve/veya çalışanlarını koruyabilmesi amacıyla işlenmesi.

 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Örneğin, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere daha hızlı ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla hizmet kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi.

4.Kişisel Verilerinizin [EHB1] Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. başlığında açıklanan amaçlar ile sınırlı olarak,

 • Hizmetlerimizi geliştirebilmek ve analiz edebilmek amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilere, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza;
 • Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması amaçları ile Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortaklarımıza;
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla kargo firmalarına;
 • Sizlere yönelik kurumsal iletişim, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız firmalara;
 • Herhangi uyuşmazlıkta bizi ve çalışanlarımızı koruyabilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hukuken yetkili kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Yeşil Kundura olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Bu noktada, kullanıcılarımızın kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla hesap bilgilerini doğru ve güncel olarak vermeleri, hesaba giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamaları ve sitenin kullanımına zarar verecek istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi herhangi bir unsur kullanmamaları gerekmektedir. Bu tür ihmaller ve faaliyetler sonucu oluşan güvenlik ihlallerinden bizzat siz sorumlusunuz.

6.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
 1. BİZE ULAŞIN

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi bizlere aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz.

 1. (●) [EHB2] uzantılı e-posta adresi aracılığı ile başvuru yapmanız halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu [EHB3] " ile e-posta adresiniz vasıtasıyla (●) [EHB4] uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

- İsim, soy isminiz.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.

 1. KEP adresimize başvurunuzu iletmeniz halinde:

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize (●) [EHB5] iletebilirsiniz.

Bu yola başvuracak iseniz kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi unutmamanızı rica ederiz.

 1. Yazılı olarak şahsen başvuru yapmak istemeniz halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu [EHB6] " ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi No:108/2 Ataşehir/İstanbul [EHB7] ]adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

- İsim, soy isminiz.

- İmzanız

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.

- Var ise bildirime esas elektronik posta adresiniz veya telefon numaranız.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yeşil Kundura’ya iletmeniz durumunda Yeşil Kundura talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Yeşil Kundura tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR